Zhotovujeme stropy v rodinných domech

Součástí každého rodinného domu je strop. Je velice důležité, aby byl strop správně vytvořen, a tudíž měl všechny požadované vlastnosti. A my Vám s tím můžeme pomoci.

Stropy

Při výběru materiálu na strop rodinného domu využíváme pouze kvalitní materiál předních značek.

Stropy začínáme stavět po postavení nosných zdí a příček. Stropy si vyžadují jistý technologický čas, pokud si budete přát i podkroví. Ve druhém případě, kdy již nebude v rodinném domě požadováno podkroví, je práce na stropní části rychleji provedena. 

Druhy konstrukcí

Existuje několik druhů konstrukcí. My se zabýváme zejména dvěma druhy.

Jednak realizací monolitických stropních konstrukcí a také prefabrikovaných stropních konstrukcí.

Rozdíl mezi monolitickou a prefabrikovanou konstrukcí je ten, že monolitické stropní konstrukce betonujeme do bednění (kde je již výztuž) v rodinném domě a prefabrikované stropní konstrukce pak montujeme do předem vyrobených panelů.

Výhody jednotlivých stropů

Výhodou monolitického stropu je vysoká požární odolnost. V poměrně rychlém časovém sledu vám tento strop zbudujeme a to je také velkou výhodou. Navíc je součástí stropu i věnec. V neposlední řadě je možné u tohoto typu stropní konstrukce přizpůsobovat konstrukci požadovanému zatížení.

Výhodou prefabrikovaného stropu je rychlost realizace. Tyto stropy jsou také cenově přijatelné.