Opravy historických fasád

Vzhled domu je jeho vnější vizitkou. Působení větru, deště, smogu, případně organismů, jako jsou řasy či houby, se ve velkém podepisuje na vzhledu celé budovy a často zbytečně jí „přidává léta“. Čas od času je tedy třeba odborného zásahu, který vrátí domu opět osobitost a znatelně jej omladí.

Nejvíce se na ničení omítky a celkově fasády podílejí čtyři hlavní činitelé – klima (především vlhkost, která s sebou přináší plísně), nečistoty v ovzduší (smog, kouř, výfukové zplodiny), biologické organismy (nejčastěji houby, řasy, nemálo časté jsou i mechy) a mechanické vlivy (ať už jde například o krupobití, či nehodu způsobenou člověkem).

Historické budovy

Práce na historicky významných budovách tvoří samostatnou oblast ve stavebních pracích. Veškeré úkony musejí být prováděny odborníky na historické fasády, kteří musí být držiteli restaurátorské licence od Ministerstva kultury České republiky. Je totiž třeba budovu „omladit“, ale současně zachovat její neobyčejnost a pokud možno i původní záměr architektů a malířů.

Naše společnost Vám může zajistit kvalitně odvedenou práci, profesionální přístup a veškerou administrativní přípravu, která je u každé takové stavby nezbytnou součástí celého procesu.

Postup

Poté co je veškeré papírování vyřízeno, musí být proveden restaurátorský průzkum, jehož cílem je určit nejstarší barevnost objektu, definovat použité materiály a stanovit, do jaké míry došlo k poškození či narušení fasády. Součástí je i přiložení návrhu řešení oprav a doporučení použití daných typů materiálů. Celý tento soubor musí být schválen pracovníky památkového ústavu.

Při samotné rekonstrukci se snažíme co nejméně zasahovat do původní omítky – primárním cílem (krom kvalitně odvedené práce) je co nejvíce zachovat původní vzezření budovy. Na povrchové úpravy se nejčastěji používají fasádní barvy, které propouštějí páry, aby nedocházelo k zadržování vlhkosti. Také dokážou zlepšit tepelnou izolaci budovy a snížit tak náklady spojené s jejím vytápěním.