Výstavba svislých obvodových zdí a příček rodinných domů

Svislé obvodové zdi a příčky jsou základem každého rodinného domu. Staráme se, aby tyto základy byly postaveny kvalitně a rychle.

Svislé obvodové zdi a příčky

Svislé obvodové zdi jsou v každé stavbě nosnými zdmi. Hlavní funkcí těchto zdí je zabezpečit stabilitu domu. Existuje několik materiálů, ze kterých obvodové zdi stavíme.

První variantou materiálu na obvodové zdi, kterou při stavbě používáme, jsou pórobetonové tvárnice. Hlavní výhoda tohoto materiálu je, že jsou vylehčené. Další výhodou tvárnic je vysoká pevnost, akustická a tepelná vlastnost.

Další možností, kterou zdíme obvodové zdi, je použití pálených cihel. Pálené cihly mají skvělé tepelné a izolační vlastnosti. Mají také výborné akustické vlastnosti. Pálené cihly používáme především na nízkoenergetické domy.

V případě příček používáme kvalitní sádrokarton. Současně také zajišťujeme i odhlučnění jednotlivých místností či tepelnou izolaci celého domu.

Spojovací materiál na výstavbu

Při stavbě obvodových zdí využíváme klasickou maltu, lepidlo i pěnu. Vše závisí na Vás, jak budete chtít obvodové zdi postavit. Nabízíme také službu betonáže věnců, a to včetně armování.

Pracujeme se známými a kvalitními značkami – POROTHERM, HELUZ, YTONG či POROFIX.